โซเฟีย เคนิน ร่วง ออสเตรเลียนโอเพ่น พ่าย คาเนปิ  ข่าวกี...