แม็คเวย์ ลุ้น กอฟฟ์ หายทันรับมือ คาร์ดินาลส์ หลังนิ้วมื...