ถล่มทีมเก่า “จอห์น วอลล์”นำทีมชนะวิเซิร์ดส์แบบไม่นับญาต...